Algemene voorwaarden

 1. Met het inschrijven voor de training verplichten beide partijen zich tot naleving van de
  afspraken.

 2. Direct na inschrijving zal de factuur verstuurd worden. De factuur dient binnen 2 weken na
  dagtekening worden voldaan. En indien de training eerder start dient de factuur in ieder geval
  voor aanvang van de training voldaan te zijn.

 3. Annuleren van de training is mogelijk. Tot 1 maand voor de training is annuleren kosteloos.
  Daarna zal bij annulering 50% van het totaal van het bedrag, verminderd met de geplande
  kosten, worden gefactureerd.

 4. Bij annulering worden de al gemaakte kosten volledig in rekening gebracht.

 5. Het in onderling overleg verplaatsen van al vastgelegde afspraken is te allen tijde mogelijk.

 6. Stopping Power verplicht zich tot het uitvoeren van de opdracht, door minimaal één van de
  trainers van Stopping power zijnde; Debbie Prijs en Alex Vaassen.

 7. Alle gebruikte structuren en teksten zijn intellectueel eigendom van Stopping Power en mogen
  daarom niet zonder toestemming worden gebruikt of vermenigvuldigd op welke wijze dan ook.

 8. Beide partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie of van
  informatie waarvan de vertrouwelijkheid naar alle redelijkheid begrepen dient te worden. Dit is
  tevens van toepassing op alle docenten en trainers ingehuurd/ingezet door Stopping Power.

 9. Indien de factuur voor opdracht reeds betaald is, en restitutie nodig is, zal restitutie altijd
  binnen 14 dagen plaatsvinden.

 10. Wijziging van de algemene voorwaarden kan na ondertekening alleen nog geschieden met
  goedkeuring van beide partijen.

 11. Daar waar de algemene voorwaarden niet voorzien zal in de geest van de algemene
  voorwaarden en het contract worden gehandeld.

 12. Stopping Power is geen medisch advies, Stopping Power is geen hulpverlenende instelling en
  geeft geen medische adviezen. Daarmee aanvaart Stopping Power geen aansprakelijkheid
  voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie in onze training, of het
  zonder doktersadvies wijzigen, stoppen of aanpassen van een behandeling.

Over Persoonsgegevens.
Wij houden ons volledig aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij u ook graag op de hoogte brengen van wat wij met uw gegevens doen. De gegevens die u invult, om contact met u op te kunnen nemen, worden direct doorgestuurd naar een medewerker van Stopping Power. Deze worden verder niet opgeslagen voor andere doeleinden.